Polityka Cookies - Fotobudka Party King - Warszawa

POLITYKA COOKIES

 

Polityka Cookies określa zasady wykorzystywania, przechowywania i zabezpieczania informacji na Urządzeniach Użytkowników przy użyciu Plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych przez Administratora przy pomocy Strony Internetowej www.partyking.pl.

 

 1. Definicje

1.1. Administrator – właściciel i operator Strony Internetowej www.partyking.pl. Red Rock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kabaretowej 21 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 623336, NIP: 1182125468, REGON: 364717397.

1.2. Pliki Cookies – dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez Stronę Internetową, a następnie zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkowników, wykorzystywane przez Użytkowników podczas korzystania ze stron WWW. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz swój unikalny numer.

1.3. Serwis strona Internetowa działająca pod adresem: www.partyking.pl, za pomocą której firma Red Rock Sp. z o.o. promuje świadczone przez siebie usługi

1.4. System informatyczny – zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej.

1.5. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwis www.partyking.pl.

1.6. Urządzenie – urządzenie elektroniczne, wykorzystywane przez Użytkowników do korzystania ze Serwisu www.partyking.pl.

 

 1. Informacje ogólne

2.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach Cookies.

2.2. Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniach Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

2.3. Stosowane przez Administratora Pliki Cookies są całkowicie bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Za pośrednictwem Plików Cookies nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia wirusów lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania mogącego uszkodzić Urządzenie.

 

 1. Cele wykorzystywania Plików Cookies

3.1. Pliki Cookies używane są do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

3.2. Dzięki Plikom Cookies Użytkownik może korzystać z określonych funkcjonalności Serwisu.

3.3. Pliki Cookies wykorzystywane są w celach statystycznych, analitycznych oraz reklamowych w szczególności w celu:

 • dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika;
 • rozpoznania Urządzenia Użytkownika i wyświetlenia stron Serwisu dostosowanych do konkretnego Urządzenia;
 • zapamiętania danych potrzebnych do korzystania z Serwisu;
 • zapamiętania ustawień Serwisu wybranych przez Użytkownika;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron Serwisu;
 • zapamiętania podstawowych parametrów Urządzenia Użytkownika;
 • zapewnienia poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, w szczególności umożliwiających weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;
 • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.

3.4. W oparciu o Pliki Cookies prowadzone są działania o charakterze analitycznym – w szczególności w oparciu o narzędzie Google Analitycs.

3.5. W oparciu o Pliki Cookies prowadzone są działania o charakterze marketingowym – w szczególności przy użyciu funkcjonalności Google Adwords.

3.6. Celem działalności marketingowej Serwisu jest dostarczenie Użytkownikom spersonalizowanych reklam odzwierciedlających ich indywidualne preferencje.

 

 1. Rodzaje Plików Cookies

4.1. Administrator wykorzystuje dwa typy Plików Cookies:

 • Pliki Cookies Sesyjne – pliki przechowywane na Urządzeniu, pozostające na nim do chwili zakończenia sesji w używanej przeglądarce. Po zakończeniu sesji Pliki Cookies zostają trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Pliki Cookies Sesyjne nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych innych informacji z Urządzenia Użytkownika.
 • Pliki Cookies Trwałe – pliki przechowywane na Urządzeniu, pozostające na nich do momentu ich skasowania przez Użytkownika. Wyłączenie Urządzenia lub zakończenie sesji przeglądarki nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Pliki Cookies Trwałe nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych innych informacji z Urządzenia Użytkownika.

 

 1. Podstawa wykorzystywania Plików Cookies

5.1. Pliki Cookies są wykorzystywane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika odwiedzającego Serwis.

5.2. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych zezwalają na umieszczenie Plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika.

5.3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia.

5.4. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies korzystanie z Serwisu będzie dalej możliwe, jednakże będzie mogło wiązać się z wyłączeniem funkcji, które w związku ze swoimi funkcjonalnościami wymagają określonych Plików Cookies.

5.5. Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, może również ustawić opcję informowania go o każdorazowym zamieszczeniu Plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika.

5.6. Ograniczenie stosowania Plików Cookies może wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne na Serwisie.

5.7. Zablokowanie lub usunięcie Plików Cookies możliwe jest poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

5.8. Więcej informacji na temat Plików Cookies dla przeglądarki:

 • Chrome dostępne są pod adresem:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

 • Firefox dostępne są pod adresem:

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 • Internet Explorer dostępne są pod adresem:

http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 • Opera dostępne są pod adresem:

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 • Safari dostępne są pod adresem:

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

 

 1. Postanowienia końcowe

6.1. Zmiana niniejszej Polityki Cookies może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług przez Administratora.

6.2. Administrator zamieści informację o zmianie Polityki Cookies na stronie Serwisu.

6.3. Użytkownik może uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszej Polityki Cookies w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.partyking.pl/polityka-cookies, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.